Kontaktai:
+370 655 62606
info@pmtp.lt
Adresas: J. Žemgulio g. 46, Panevėžys
PMTP

Pasirašytas bendardarbiavimo sutartis dėl projekto Atrasti Panevėžį verslo aplinkos potencialas įgyvendinimo.

Pasirašytas bendardarbiavimo  nuotrauka

Projekto metu bus įgyvendinama 10 iniciatyvų, įvairiapusiškai prisidedančių prie verslo plėtros sąlygų Panevėžio mieste gerinimo. Dalis šių priemonių tęstinės – planuojama plėtoti sėkmingas ir palaikymo sulaukusias pilotines VšĮ Panevėžio plėtros agentūros iniciatyvas, įgyvendintas 2020 m. projekto „Verslo aplinkos gerinimas Panevėžyje“ metu.


Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, projekto metu planuojamos šios bendros veiklos:

Iniciatyvos „Ilgalaikė miesto darbo rinkos poreikių prognozė“ metu planuojamos veiklos: Apžvelgus esamus darbo rinkos poreikių prognozių išteklius, bus organizuojama miesto verslo atstovų apklausa ir identifikuojami darbo jėgos poreikiai trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvose. Bus atliekama švietimo programų pasiūlos ir numatomų parengti specialistų skaičiaus apžvalga, bei parengta ilgalaikė miesto darbo rinkos poreikių prognozė ir rekomendacijos dėl konkrečių profesijų specialistų skaičiaus mieste užtikrinimo ilgalaikėje perspektyvoje. Prognozės bus pritaikytos ir miesto profesijos patarėjų poreikiams, specialiai jiems bus parengtas informacinis leidinys bei surengtas jo pristatymo renginys.


Iniciatyvos „Renginiai ir konsultacijos verslo atsparumui didinti“ metu planuojamos veiklos: Bendradarbiaujant su miesto ekonominės specializacijos sričių ekspertais bus organizuojami informaciniai renginiai Panevėžio regiono įmonėms aktualiomis temomis: transformacija link aukštesnės pridėtinės vertės, įsijungimas į pasaulinės vertės grandines, bendradarbiavimo principais grindžiamo konkurencingumo augimas ir kt. Pasitelkiant šių organizacijų ekspertus taip pat bus organizuojami darbiniai patirties perdavimo seminarai, konsultacijos klasterizacijos, automatizavimo ir skaitmeninimo, žiedinimo temomis aktyviausiai besidominčių Panevėžio įmonių grupėms.


Iniciatyvos „Industry 4 Panevėžys“ tinklo kūrimas“ metu planuojamos veiklos: Stiprinant mieste veikiančią „Industry 4 Panevėžys“ platformą, apimančią Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemos narius ir jų iniciatyvas, projekto metu bus sukurtas šį tinklą reprezentuojantis regiono įstaigų tinklas. Identifikuojant šių įstaigų indėlį, bus vieningai ir sistemiškai pristatoma „Industry 4 Panevėžys“ veikla, nuosekliai reprezentuojamas regionas kaip pažangiųjų technologijų pramonės traukos centras, stiprinama Panevėžio kaip regiono centro lyderystė. Organizuojami šio tinklo narių susitikimai, aptariamos bendros iniciatyvos ir tolesnės jų plėtojimo galimybės.


Iniciatyvos „Laboratorijų ir praktinio mokymo bazių tinklo, veikiančio atviros prieigos principu, kūrimas“ metu planuojamos veiklos: Projekto metu bus atliekama miesto organizacijų turimos inovacijų tyrimams ir procesų bandymams tinkamos infrastruktūros „inventorizacija“ – įrangos sąrašas, parengiami panaudojimo galimybių aprašai. Išanalizavus kitų miestų gerąją praktiką, bus kuriamas mechanizmas, kaip tokios ar panašios infrastruktūros naudojimas galėtų vykti atviros prieigos principais. Įrenginių tinklui praktiškai įveiklinti ir jo galimybėms pademonstruoti, bus organizuojama pilotinė verslo iššūkių sprendimo programa, kurios metu studentai bus kviečiami spręsti Panevėžio verslo įmonių pasiūlytas problemas pasitelkiant miesto esančias laboratorijų ir praktinio mokymo tinklo galimybes.